VOSSAPAKKO –BOMPENGER RV13

Innan Voss skulle vi ha fritak for bompenger!

Nå må vi betale dobbelt! Les mer 

 

Brev fra Statens vegvesen

 

Hege Lindqvist 14.11.2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------