Plassering av bomstasjon - del 1

Styret har de siste dager forsøkt å få øket oppmerksomhet rundt plasseringen av bomstasjonen ved å sende brev til Statens vegvesen, til ordføreren i Voss, alle politikerne i kommunestyret samt til teknisk etat. 

I tillegg har Styreformann tatt telefoner til "Voss i Sentrum" og "Visit Voss".  

 

Styret får støtte fra alle disse instansene i sitt syn på plassering av bomstasjonen.

 

Bomselskapets styre har i dag 19.3 hatt synfaring for bl.a. å se på plassering av bomstasjonene.  Les mer om dette i Avisa Hordaland

 

Avisa Hordaland har også intevjuet vår Styreformann Arne Faannessen og Leiar i Grunneigarlaget Jan-Erik Skutle.  Les mer om dette i papirutgaven av dagens avis.

 

19.03.2009 Hege Lindqvist