VEGSTYRET INVITERER TIL DUGNAD LANGS VEGEN I HYTTEFELTET

Det skal vera dugnad på rydding av trer og busker langs vegen i hyttefeltet, lørdag 6. juni kl. 09.00

Vegstyret håpar at Velforeningen og hytteeigarane vil stilla opp og ta eit tak. Dette er for så vidt ei frivillig sak, men som vil vera til felles beste for alle.  Ta med sag, øks eller ryddningsaks.

Hilsen Birger Hellesnes - velforeningens representant i vegstyret

 Hege Lindqvist 03.06.2009

------------------------------------------------------------------------------------