Nytt fra vegstyret

Etter noen år med intet nytt fra 'vegstyret' så har velforeningen nå fått oppnevnt Birger Hellesnes som ny representant.  Et årsmøte er nylig blitt avholdt og referant fra dette finner du her: Referat Vegstyret

 

Hege Lindqvist 26.03.2009