Parkering i påsken

Vegstyret set opp markering onsdag før Palmehelga. Dei tek på seg organisering av parkeringa fredag ettermiddag 3. april, laurdag 4. april og onsdag 8. april. Dette og inngår i hevinga av vedlikehald.

 

"Parker fornuftig, passande rom mellom bilane, set bilane på tvers, ikkje på langs, start oppe og parker nedover"

Det er nokre få har spurt om parkering mot betalt avgift utenom Påske.
Det er to grunneigara frå Voss som har stølsrett på Olastøl som har løyve til og parkera der i Påsken. Det er Lars og Magne Dale som har gard på Dalsleite. Dei betaler vinteravgift som har vert  kr. 400,- pr. år kvar, det same som hytteeigarane har betalt.

 

Hege Lindqvist 26.3.2009