Avis omadressering

Adressen du kan bruke er: STUASET/BULKO, KASSE NR X, 5736 GRANVIN
---------------------------------------------------------------------------------------

Nye aviskasser

Velforeningens Arbeidsutvalg v/ Edvin Magnesen har hengt opp 6 nye svarte BT aviskasser langs Skamdalsveien.  De er plassert som følger:

Kasse nr 1: Bossbu nr 1

Kasse nr 2: på toppen av bakken etter Vindleitet (v/ Schumann-Olsen)

Kasse nr 3: Bossbu nr 2

Kasse nr 4: Bossbu nr 3

I tillegg så er den dårlige "aviskassen" på vinterparkeringsplassen erstattet med 2 svarte BT kasser.

Alle aviser som omadresseres til Stuaset / Bulko leveres som alltid av budet i de svarte BT kassene helt nederst i Bulkovegen.  All distribusjon derfra vil inngå i et FRIVILLIG avis-distribusjonsnett!  En slik ordning har allerede eksistert uoffisielt ved at mange av oss har tatt med oss hele bunken med aviser og lagt dem i 'kassen' på vinterparkeringen. 

Nå har man altså muligheten til å få avisen ennå nærmere hytten om man ved omadressering oppgir til BT at det må påføres 'kasse nr x' i adressefeltet som er trykket på avisen.  Den enkelte hytteeier som ønsker å hjelpe en god nabo kan da ta med seg de avisene som er merket med kasse nummer.  De som ikke er merket kan man legge i postkassene ved vinterparkeringen (evnt la dem ligge igjen nederst i Bulkovegen).

Håper denne FRIVILLIGE ordningen kan være til nytte og til hjelp  --- spesielt kanskje for dem som har hytte lengst ute i feltet!  Det har til tider hopet seg opp med uavhentede aviser i kassene som vi har måttet kaste for å gi plass til dagens avis. 

 

God avislesning foran peisen i høst og vinter på hytten!

 

 Hege Lindqvist 15.09.2009