Scooterkjøring i hytteområdet

Når det gjelder scooterkjøring i hytteområdet så er det grunneiere som har konsesjon til å kjøre. Nedenfor finner du en liste over de grunneiere som kan kontaktes om man ønsker scooter transport til/fra hytten.  Det er en fordel å kontakte dem så tidlig som mulig før man planlegger å reise, og senest kvelden i forveien slik at tidspunkt for kjøring kan avtales.  Ingen av disse personene bor i området Stuaset/Bulko så det kan derfor være vanskelig å ta enkeltturer på sparket:

Navn Telefon Mobil Merknader
Jan Erik Skutle 56517559 97965133
Hans Ove Øvsthus 56517612 97130520
Sondre Øvsthus Skutle 90267837
Knut Johan Bryn Skutle 97401620

Redigert 12.02.2013 Hege Lindqvist