Årsmøte 2010 avholdt 9. mars

Årsmøtet ble avholdt på Slåtthaug skole i går.  Der var 27 fremmøtte hvorav 22 var stemmeberettigede. Protokoll finer du på høyre siden under Årsmøte referater ---->

 

En av orienteringssakene som kom opp under møtet var Innføring av eiendomsskatt .  Det ble i den forbindelse etterspurt en mal for et eventuelt klagebrev til kommunen.  Trykk her for klagemal

 

Vår Formann var i dag i kontakt med juristen i Norges Hytteforbund. Han opplyste at man i flere kommuner brukte 1da(=1000kvm) som areal også i de tilfeller at man hadde "punktfeste". Han tilføyde at man jo kan klage på taksten, vedlegge kopi av festekontrakten og be om å få kommunens begrunnelse for å bruke 1daa
når det er punktfeste.  Den enkelte hytteeier må selv sende sin evt klage - og for noen av våre nye medlemmer er det ikke sikkert at dette er relevant?

Hege Lindqvist 10.03.2010