Bompengesaka behandlet i Formannskapet (nå med lenke til artikkel)

Formannskapet i Voss gikk imot innstillingen fra administrasjonen, og vedtok med 5 mot 2 stemmer et forslag fra Torstein Gunnarson (V) at plasseringen av "vår" bomstasjon skal
vurderes påny!  Saken var beskrevet i avisa "Hordaland" den 16. januar i år. Link til artikkel!

 

Hege Lindqvist 03.02.2010

-------------------------------------------------------------------------------------