Vossapakko

Dersom man vil ha rabatt på bompengene i Vossapakken må man tegne avtale. Slik avtale kan tegnes på internett: www.vossapakko.net fra og med idag 15.11.2009 kl 1400. Man vil da få tilsendt faktura og evt autopasssbrikke dersom man ikke har det fra før. Har man autopassbrikke, oppgir man brikkenummeret ved tegning av avtale. Uten avtale - ingen rabatt. Takst for "Lett bil" (tillatt totalvekt inntil 3.500kg) er kr 40,. pr. passering. Det gis 30%-50% rabatt avhengig av hvor stort forskudd man innbetaler. Minimum er kr. 560,- som gir 30% rabatt. Innkreving av bompenger starter 8.desember 2010. 


Velforeningen har tidligere protestert på den skjevhet som rammer oss som skal til/fra hytteonmrådet, ved at vi i praksis må betale doble bompenger (ved inn- og utpassering ved bomstasjonen ved Svelgane). Trafikk fra Bergen må betale bompenger ved passering av bomstasjonen mellom Vaksdal og Voss og man har fritak i 1 -en- time deretter. Mao stopper du for å handle på Vangen, kan det bli dyrt: passerer du bommen ved Svelgane og det har gått mer enn en time siden du passerte den første bommen, må du da betale bompenger nok en gang! Synd for oss og synd for alle forretningsdrivende på Vangen! 

Velforeningen sender nok en protest på denne ordningen!
 
Hege C. Lindqvist 16.11.2010