Lederen i Stortingets Transportkomite har kommentert 'Bompengesaka' vår

Knut Arild Hareide har kommentert i en email til Styret i Velforeningens følgende:

 

"Takk for innspill til vår reise i neste uke.  Jeg har også lest lokalmedia om saken.  Jeg forstår urimeligheten i det dere tar opp - men har ikke detaljkunnskap til å si min mening ennå. Men lokale forhold bør så absolutt ivaretas! "

 

Les artikkel fra avisa Hordaland

 

Hege Lindqvist 26.02.2010

-------------------------------------------------------------------------------------