Bompengesaken - behandlet i Fylkesutvalget i Hordaland

Da Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune skulle gi sin godkjenning av bompengene torsdag 22.04, ble plassering av bomstasjonen på Verpelstad (mellom Vaksdal og Voss) tatt opp. Fylkesutvalet valgte da å råde til at denne blir flyttet. Tilråingen går til Vegdirektoratet.

Ingen ser ut for å ville ta i vår sak! Vi blir rett og slett tiet ihjel av byråkratene! Les mer!

 

Hege Lindqvist 26.04.2010