Avisa Hordaland

Redaksjonen

 

Bompengar og handelssvikt

 

Med det aktuelle forslag til bompengeløsning er det all mulig grunn for nærings- og kulturlivet i Voss å frykte svekket omsetning. Dette er et av flere negative forhold vi tidligere har forsøkt å peke på overfor alle involverte: Bompengeselskapet, Statens Vegvesen, Voss kommunestyre, Hordaland fylkeskommune samt Vegdirektoratet og Stortingets komité for samferdsel og kommunikasjon. Men ingen tar ansvar eller gir oss svar – alle løper å gjemmer seg i ”skjørtene” på andre! Således er det å håpe at de næringsdrivende på Voss nå kan tvinge frem et svar! Hittil har Bompengeselskapet vist til Statens vegvesen – selv har selskapet tilsynelatende ikke hatt mening eller myndighet til å endre på de forslåtte løsningene når vi har stilt dem spørsmål. Voss formannskap har vist forståelse. Ordføreren – som også er styremedlem i Bompengeselskapet – har enten erklært seg ugild eller vist til tidligere vedtak. Flott gjort! Her ivaretar man virkelig næringsinteressene i kommunen!

 

Vi har registret at Destinasjon Voss (DV) har hatt næringsutvikling på agendaen. Man har bl.a. pekt på ønsket om å utvikle reiseliv og turisme. Alle som har drevet med servicevirksomhet og handel vet at det er mest effektivt og minst ressurskrevende å ta vare på eksisterende kunder enn å skaffe nye. Vi som har hytte i Voss burde følgelig være en interessant kundegruppe for nærings- og kulturlivet på Voss: vi er gjengangere, og vi representerer en kjøpekraft i kommunen som DV nylig har anslått til 270 millioner kroner. Dette bør ha betydning for næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Voss. DV har gitt oss støtte i denne kampen mot urimelige bompenger.

 

Min familie legger nå en langt større del av våre innkjøp til Voss enn vi gjorde for noen år tilbake. Bedre varetilbud, gunstigere åpningstider, flere serveringssteder på Vangen er noen av grunnene til dette. Vi har dessuten vært gjengangere på Vossajazzen, Sævelid, i galleriene, i skitrekkene og på golfbanen. Med de foreslåtte bompengeløsningene, vet vi at dette vil bli endret: handlestoppen på Vangen på veg til hytten vil falle vekk – vi som reiser fra bergensområdet kommer til å handle før vi drar hjemmefra. Vi aksepterer å måtte betale ved innpassering til Voss, men en handlestopp på Vangen utløser ny bompengebetaling på vegen fra til hytten (selv om den for vår del ligger i Voss!). Da sier vi neitakk! Sorry!

Suppleringshandel i løpet av uken vil vi som har fått avkjørsel fra riksvegen på ”feil” side av bommen, heller legge til Granvin. Med ny tunnel vil det gå det fort og greit –og - uten bompenger. Der finner vi greie dagligvarebutikker, men selvsagt ikke samme store vareutvalg som på Vossevangen. Men turen til Vangen tar fort mer enn en time, dvs  det blir en tilleggskostnad på 2x kr 40= kr 80 (før evt rabatter) – det blir for dumt og for dyrt! Sorry igjen! Stort sette alle andre tilbud på Vangen får nå et pristillegg på kr. 80,- for oss. Er det verd det? Noen ganger kanskje, men sikkert ikke alltid. Synd! For oss og for de som går glipp av våre besøk.

 

Voss kommune har som kjent innført eiendomsskatt. Men denne blir til sammenligning småpenger i forhold til den ekstraskatten bompengene vil utgjøre: en hytteeier fra Voss har anslått at bompengene vil koste dem kr. 6000 – sekstusen- i året med samme bruk av hytten som de hadde sist år! Gratulerer!

 

A propos næringsvirksomhet: hytteservice, stølsdrift, byggevirksomhet, vedhogst og transportvirksomhet i vårt område vil også måtte betale denne ”ekstraskatten”. Her legger man virkelig forholdene til rette for positiv utvikling i Voss kommune. Til neste år er det valg – men vi hyttefolk (”skapvossingar”) har dessverre ikke stemmerett i kommunen, men pengene våre er visstnok interessant. Lykke til med kampen!

 

Blomsterdalen, 11. August 2010

Arne Tveit Faannessen

Hytteeier og styreformann i Velforeningen for Stuaset hytteområde.