Brev til styret i Skamdalsvegen - sendt 16.mars 2010

Det ble på Velforeningens Årsmøte den 9. mars orientert om at styret for Skamdalsvegen hadde avholdt sitt årsmøte 26.2.2010.  Velforeningens styre har til Skamdalsvegens formann sendt protest mot avvikling og "behandling" av saker på årsmøtet.  Les brevet her.

 

Hege Lindqvist 13.04.2010