Skamdalsvegen - svar fra Voss rekneskapslag AB

Før sommerferien sendte styret på vegne av velforeningen et brev til Voss rekneskapslag AB.  Vi har mottatt et brev fra daglig leder i laget som du kan lese HER.

 

Hege C. Lindqvist 03.08.2010