Skamdalsvegen - Nordhordaland Tingrett

En del av våre medlemmer mottok i oktober forrige måned et brev fra Hordaland Tingrett hvor styret i Skamdalsvegen har bedt om at striden om bompengene skal avgjøres ved voldgift, ref vår festekontrakt.

 

Styret har nylig, på vegne av de berørte medlemmene, sendt et svar til Tingretten hvor vi har avvist krav om å avgjøre striden om bompengene ved voldgift med henvisning til festekontrakten.  Gjennom vår advokat hevder vi at Skamdalsvegen ikke er part i festekontrakten - denne er inngått mellom noen grunneiere (vanligvis 6 i tallet) og den enkelte hytteier.  Vi avventer svaret fra Tingretten.

 

Hege C. Lindqvist 16.11.2010