Oppslag i Hordaland - protest mot kraftlinjer

Vår formann ringte journalist Signe Seim i Hordaland etter at hun hadde en artikkel forleden om at det var få protester vedr. oppgraderingen av kraftlinjen mellom Granvin og Voss. Hun ble informert om våre forslag til alternative traseer forbi hyttefeltet og hva dette hadde resultert i. På dette grunnlag hadde avisen en halvside torsdag.  Artikkelen kan leses her.


I tillegg i samme avis på samme dag ble vår protest vedr. Sima-Samnanger "Hytteeigarar protesterer" også omtalt.  Denne artikkelen kan leses her.
 

Hege C. Lindqvist 09.08.2010

--------------------------------------------------------------------------------