VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 Blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

Pb 8148 Dep

0033 Oslo                                                                                         02.08.2010

 

 

Klage: Kraftlinje Sima Samnanger

 

 

Velforeningen for Stuaset Hytteområde representerer 120 hytteeiere på Stuaset, som ligger opp fra Skjervet i grenseområdet mellom Voss og Granvin. De fleste hytteeierne er hjemmehørende i Bergensområdet.

 

Den planlagte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger vil krysse et område som er svært mye benyttet til fritids og rekreasjons-aktiviteter både sommer som vinter. Vi vurderer den planlagte trase som et alvorlig inngrep i et flott naturområde og som svært skjemmende og sjenerende.

 

Styret vil derfor på det sterkeste protestere mot disse planene. Vi viser samtidig til de mange innvendinger og alternative forslag som har vært fremme i debatten.

 

 

 

 

 

 

Arne T. Faannessen (sign)

Styreleder

 

 

 

 

Kopi:

Granvin Herad

Voss Kommune

Ulvik Herad