VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Slettenneset 105, 5258 blomsterdalen

Org.nr. 993133833     STIFTET MAI 1977

www.stuaset.no

 

 

 

VOSS REKNESKAPSLAG AB

POSTBOKS 542

5703 VOSS                                                                           30.06.2010

 

 

 

VEDR. SKAMDALSVEGEN, FAKTURERING, PURREGEBYR MV.

 

 

 

I likhet med flere av våre medlemmer, har undertegnede tidligere mottatt 2 fakturaer a kr 500,- for sommer og vintervedlikehold. Beløpet og forfalldatoen er omstridt – vi hevder at Skamdalsvegen ikke har fattet lovlig vedtak, og de har heller ikke dokumentert behov for heving av vedlikeholdskostnadene. Dette har vi sendt rekommandert brev til styreformann Bjørnestad om datert 25.05.10.- se vedlegg. Vi ba om å få et svar innen 14 dager. Han har pr dags dato ikke gitt oss noe svar!

 

Derimot har en rekke av medlemmene mottatt purrebrev med omkostninger.

Voss Rekneskapslag bes notere seg at vi forholder oss til kostnader som for 2009, dvs kr 800,-, og at vi ikke kan se at det er grunnlag for purrekostnader.

 

Dersom Skamdalsvegen fastholder sitt syn, er de velkommen til å gå rettens veg!

 

Med vennlig hilsen

 

Arne T. Faannessen (sign)

styreformann