Svar fra Samferdselsdepartementet - klage på bompengetakst vedtak

Ja, så fikk vi svar fra Samferdselsdsepartementet. De har gitt oss delvis medhold!!! 

Det vi si at våre 6 grunneiere med gårder på Skutle og eiendommer i Stuaset hytteområde vil bli gitt fritak! Og vi hytteeiere? Nei, vi blir ikke nevnt en gang! Det kan bare leses som avslag. Les svaret fra dept'et her. Styret vurderer pt hva vi bør gjøre videre i denne saken.
 

Hege C. Lindqvist 11.04.2011