Svar fra OED vedr kraftlinjetrasévalg

Vi har fått svar fra OED datert 14.10. Ikke uventet gir de BKK og NVE fullt medhold i deres løsning mht trasévalg. Mao våre innsigelser og forslag til alternative valg blir ikke tatt til følge! Surprized? Les brevet her.

 

Hege C. Lindqvist 22.10.2011