Voldgiftssak Skamdalsvegen

Som flere av dere kjenner til så anmodet styret i Skamdalsvegen sorenskriveren i Nordhordaland tingrett om å oppnevne voldsgiftsrett vedrørende tvist om vedlikeholdsavgift på vegen vår.  Begjæringen ble avslått og Skamdalsvegen v/ styret ble også pålagt å betale saksomkostningene.  Les brev her.

 

Hege C. Lindqvist 10.05.2011