Årsmøte 2012

Velforeningens årsmøte vil i år bli avholdt mandag 12. mars kl 18:30 i kantinen hos Baker Brun, Damsgårdsveien 109 A. Saksliste: 1) Årsmelding, 2) Regnskap, 3) Valg, 4) Inkomne saker.  Minner om at ihht vedtektene så må innkomne saker sendes styret 4 uker før årsmøtet dvs senest innen 13. februar 2012. Endelig innkalling inkludert årsmelding/årsregnskap vil bli publisert på nettsiden senest 27. februar 2012.

 

Hege C. Lindqvist 30.01.2012