Befaring Grønliberget

Styret i Skamdalsvegen var sammen med vår observatør Tor Scumann-Olsen på befaring ved Grønliberget. Dette bratte berget ned mot Grønlivatn har jo vært gjenstand for bekymring i mange år på grunn av rasfaren. En representant fra Oslo Fjellsikring var med på befaringen og foreslo at man i første omgang tar en manuell rensking for å få bort alle løsmassene og dermed også får en oversikt over sprekker som må boltes evnt sikres med nett. Styret i Skamdalsvegen vil motta et estimat på hva dette vil koste - aksepteres dette vil arbeidet kunne starte til sommeren når veiene er åpnet.

Hege C. Lindqvist 15.04.2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------