Rensking og sikring av Grønliberget

Styret i Skamdalsvegen har inngått kontrakt med Gjerden Fjellsikring om rensking av løsmasser og sikring av det bratte rasutsatte Grønliberget ved østsiden av Grønlivatnet. Arbeidet vil starte i midten av juli 2012. Dette ser styret i Velforeningen på som et svært etterlengtet og nødvendig tiltak som vil komme svært mange hytteiere til gode både på sommer- og vinterstid. Styret har derfor på vegne av foreningen sagt seg villige til å inngå en kostnadsdeling med Skamdalsvegen hvor Velforeningen betaler 25% og Veglaget / grunneierne betaler resten. Styret i velforeningen setter pris på den raske responsen i denne saken fra det nye styret i Skamdalsvegen og ser frem til et videre godt samarbeid!

Hege C. Lindqvist 18.06.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------