LITT HISTORISK

En liten opprydning i styrets gamle arkiv har resultert i en ny fil som du finner under "Årsmøte referater" på høyre side. Nederst der ligger filen kalt "Arkiv 1997-2006". Her finner du kopi av gamle referater og andre møtedokumenter som man kan bla i ved leilighet. Du vil se at det er mange av de samme sakene som var aktuelle i 1997 som i er like aktuelle i dag...

Har noen liggende ennå eldre dokumenter så send dem gjerne til webansvarlig@stuaset.no

Hege C. Lindqvist 04.06.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------