Årsmøte i Skamdalsvegen avholdt 23.3.2012

Vår observatør på møtet; Tor Schumann-Olsen deltok. 2 saker av interesse for oss på møtet; det vurderes å legge oljegrus i Kolbeinsbrekko samt at de ønsket å få overslag på kostnadene ved å renske Grønliberget.

Forøvrig så bleIngrid Skutle gjenvalgt som leder, Gerd Flatlandsmo kom inn og Jan Erik Skutle tredde ut. Siste mann er Torstein Herre, ikke på valg.

Hege C. Lindqvist 15.04.2012