Hvor ble Bulko av?

Vi har konstatert at det ikke er satt opp skilting "Bulko" hverken ved den nye avkjøringen fra RV 13 eller der det tidligere sto ved den gamle traséen. Derimot er "Skår" skiltet. Forstå det den som kan - det er trafikk til ca 150 eiendommer som skal ta av mot Bulko. 

Likeledes har det nye krysset fått en løsning som synes farlig: Fartsgrensen på stedet er 80km/t,. Det er ikke avkjøringfil for trafikk som kommer på riksvegen fra Granvin og som skal inn på "gamlevegen", og dessuten krysser gang- og sykkelvegen riksvegen på dette stedet. Virkelig skummelt! Trafikk ut fra den nye tunnellen kommer fort på en!  Styret har skrevet til Statens vegvesen om dette.
 
Hege C. Lindqvist 25.01.2012