Regnskap       Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

Resultatregnskap                      2012                                           2011

                                                 

                                               Debet                         Kredit             Debet                Kredit                                              

Kontingent for medlemmer                                      21600                                       22800

Påskerenn startgebyr                                               2400                                            3080

Medaljer premier                    3581                                                    4642

Regnskapsføring                      1500                                                   1500

Kontor,møter,avis,program-

varer                                        2713                                                    7361

Porto                                         900                                                      990

Gaver                                        372                                                      733

Norges Hytteforbund             2000                                                     1500

Domene                                    236                                                      507

Løypekjøring                                                                                       4000

Bankomkostninger                      79                                                     113

Årsmøte                                                                                              1476

Juridisk bistand                                                                                   2156

Sum                                        11379                   24000                    24978              25880

Overskudd                               12621                                                    902

                                               24000                   24000                     25880              25880

Bergen, 30.januar 2013

 

 Balanse                  

                                                           2012                                                   2011

 

                                               Debet                    Kredit        Debet                         Kredit

Bankkonto 5270 XX XXXXX      59066                                      46405

Kreditorer                                                                                                                 4191   

Egenkapital årets start                        42214                                        41312           

Tilbakeført  kreditor                                            4000                                      

Årets resultat                                       12852                                         902         

Egenkapital årets utløp                                       59066                                          42214

 

Sum                                          59066                59066            46405                         46405

                                               

 

 

Bergen , 30. januar.2013

                                   Styret i Velforeningen for Stuaset hytteområde

 

Hege C. Lindqvist                               Arild Ulveseter

 

Rune Rosland                         Nina Bratli                  Odd Nesse