Møte mellom Hardanger Energi (HE) og Velforeningen

Møtet ble avholdt på Voss den 3.9 som planlagt.  Møtereferat er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart som mulig. i møtet påpekte vi blant annet at vi ikke hadde fått noe svar på brevet vi sendte til dem i juni....Den 4.9 fikk vi svaret som du kan lese her:

 

Hei

Me viser til brev frå Velforeninga for Stuaset hytteområde dagsett 18.06.13 om planar for overføring av vatn frå Grønlivatn og eventuelt Langesetvatn til Krokavatn.

Me tek informasjonen de kjem med til etterretning, og vil ta denne informsjonen med oss i den vurderinga me skal gjera om me vel å gå vidare med eller stoppa planane. 

Ha ein fin dag!

Med helsing

Hardanger Energi AS

Harald Sandvik

-dagleg leiar-

 

Hege C. Lindqvist 12.9.2013