Presentasjon fra Hardanger Energi

Presentasjonen av skisseprosjektet for kraftutbygging som HE presenterte 3.9.2013 kan nå endelig sees her: PRESENTASJON.  Hvilken løsning HE presenterer for styret sitt den 31.10.2013 gjenstår å se.....

 

Hege C. Lindqvist 20.10.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------