Artikkel i Hordaland - Grunneiernes protest ift mulig kraftutbygging

Grunneigarlaget har også sendt brev til Hardanger Kraft.  Se artikkel i Hordaland.

 

Hege C. Lindqvist 2.9.2013