Aksjonsgruppen for fortsatt vern av Grønlivatn/Langsetvatn - møte berammet

På initiativ fra styret i Velforeningen så ble det opprettet en egen aksjonskomite som jobber spesielt med kraftutbyggingssaken.  Leder for gruppen er Tor Schumann-Olsen.  I tillegg deltar Jon Arvid Himle, Arne G. Faannessen, Rune Rosland og Hege C. Lindqvist. Det er berammet et møte mellom Hardanger Kraft og gruppen tirsdag den 3.9.2013.  Info vil bli lagt ut på nettsiden etter møtet.

 

Hege C. Lindqvist 2.9.2013