Vurderer å droppe kraftutbygging!!

"Grunneigarane held fast på protestane mot å overføre meir vatn til kraftverket I Folkedal".  Les artikkel fra Hordaland 26.9. 

 

Hege C. Lindqvist 16.10.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------