VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE

Birkelandsbotn 27 a, 5226 Nesttun

Org.nr. 993133833 STIFTET MAI 1977

 

 

Innkalling til årsmøte

Mandag 17. mars 2014 kl 1800 i Birkeland Menighetshus

 

Dagsorden:

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Valg

4. Innkomne saker

 

1. Årsmelding

Styret har i 2013-2014  hatt følgende sammensetning:

 

Hege C. Lindqvist          : Leder – på valg 2014

Geir Arild Ulveseter       : Nestleder

Rune Rosland                : Styremedlem – på valg 2014

Nina Bratli                     : Styremedlem – på valg 2014

Odd Nesse                     : Styremedlem – på valg 2014

 

Sammensetning av øvrige verv:

Revisor                          : Tor Schumann Olsen

Valgkomite                     : Arne T. Faannessen, Wenche Almeland og Torill Eide

Arbeidsutvalg                : Edvin Magnesen, Tor Schumann Olsen

Representant i Vegstyret         : Tor Schumann Olsen

Regnskapsfører              : Laila Magnesen

 

 

Styret har i løpet av året kun hatt 1 samlet møte, men har behandlet aktuelle spørsmål per e-post og telefon med løpende orientering til medlemmene på vår hjemmeside www.stuaset.no.

 

Norges Hytteforbund

I 2013 har vi ikke hatt kontakt med Norges Hytteforbund. 

 

Snøscootertransport og løypekjøring

På hjemmesiden finnes det en oversikt over hvem som kjører scootertransport i området, for tiden er det 5 grunneiere som står på listen.  Dette har i 2013 fungert tilfredsstillende.  Styret har lagt til grunn at det skal kjøres løyper i de mest brukte traseene i tilslutning til skole- og påskeferie.

 

Påskerennet

Det årlige påskerennet gikk av stabelen i nærområdet rundt bossbu nr 2. I et nydelig vær var det deltakerrekord med hele 122 barn som deltok i årets barne-renn. Alle fikk medalje da de passerte mål. I familierennet var det også stor deltakelse. Her var det seks ubemannede og en bemannet post.

Skamdalsvegen Veglag

Vi har i 2013 hatt et meget godt samarbeid med Vegstyret i Skamdalsvegen og vår observatør i styret Tor Schumann Olsen pleier å delta på Veglagets årsmøte, men på nåværende tidspunkt så har dette møtet ennå ikke vært avholdt.  I sommer ble det gjennomført oljegrusing av «Kolbeinsbrekko» opp til bossbu nr 3 pga mye «vaskebrett».  Planlagt rensking i Grønliberget ble ikke gjennomført.  Forslag fra vårt forrige møte om å lage en ekstra møteplass mellom vinterparkeringen og bossbu nr 1 er spilt inn til Veglagets leder som synes dette var en god ide.

 

Nettsiden www.stuaset.no og Facebook www.facebook.com/stuaset

 

Nettsiden www.stuaset.no har vært i regelmessig bruk gjennom hele året.  Ca 11 artikler har vært publisert og arkivert i 2013.  Ellers så ble det i februar 2014 opprettet en facebook side www.facebook.com/stuaset hvor alle kan legge ut vær og føre rapporter og andre innspill fortløpende. Denne siden har pt mellom 50 og 100 «venner».

 

Hardanger Energi  (HE) – saken

I juni 2013 ble vi varslet om at Hardanger Energi hadde planer om å overføre vann fra Langsetvatn/Grønlivatn til Krokavatn via pumpestasjon plassert i sørenden av Grønlivatn.  Styret skrev protestbrev til HE og dannet egen protestgruppe ledet av Tor Schumann-Olsen.  Gruppen jobbet aktivt inn mot alle parter inkludert presse.  Hardanger Energi kunngjorde 1.11.2013 at de skrinla planene om utbygging i hytteområdet vårt.  Hurra!

 

 

 

Bergen, 17.mars 2014

Styret i Velforeningen for Stuaset Hytteområde

 

 

Hege C. Lindqvist        Arild Ulveseter  

 

 

Rune Rosland              Nina Bratli          Odd Nesse