Balanse
                     2013                           2012
Debet   Kredit Debet   Kredit
Bankkonto 5270 05 13629 69663     59066    
Egenkapital ved årets start   59066     42214  
Tilbakeført kreditor         4000  
Årets resultat   10597     12852  
Egenkapital årets utløp     69663     59066
Sum   69663 69663   59066 59066
Resultatregnskap                        2013                            2012
Debet   Kredit Debet   Kredit
Kontingent for medlemmer     22400     21600
Påskerenn startgebyr     2370     2400
Medaljer, premier 4677     3581    
Regnskapsføring 1500     1500    
Kontor, møter, avis, programvare 4549     2713    
Porto 950     900    
Gaver       372    
Norges hytteforbund 2000     2000    
Domene 416     236    
Bankomkostninger 81     79    
Sum 14173 24770   11379 24000  
Overskudd 10597     12621    
24770 24770   24000 24000  

Bergen, 11. februar 2014

 

Hege C. Lindqvist Arild Ulveseter Rune Rosland Nina Bratli Odd Nesse

 

 

 

 

Balanse
                      2013                         2012
Debet   Kredit Debet   Kredit
Bankkonto 5270 05 13629 69663     59066    
Egenkapital ved årets start   59066     42214  
Tilbakeført kreditor         4000  
Årets resultat   10597     12852  
Egenkapital årets utløp     69663     59066
Sum   69663 69663   59066 59066