Historiske avisutklipp - og soga om Grønlia / Grønlidi gard

Øystein Gangdal - nåværende leietaker på Grønli gård har sendt oss kopi av Olav Moens håndskrevne soge om garden Grønlidi samt flere historiske avisutklipp fra avisa Hordaland  anno 1971 og 1994. 

 

 Det ene avvisutklippet er et minneord etter Sjur Grønlien, tidligere eier av Grønlia gard.

 

 

 

 

Det andre er en artikkel fra 1994 fra samme avis som omtaler Grønlia gard i 1944 - hvor hele bruket hadde brent ned.

 

 Les resten her

 

Soga om Grønlidi gard går helt tilbake til 1600 tallet (muligens lengre...?):

 

LES MER HER

 

Hege C. Lindqvist 29.01.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------