OPPGRADERING AV KRAFTLINJE MELLOM GRANVIN OG VOSS

Styret fikk nylig info om at det har blitt avholdt et møte hvor BKK presenterte prosjektet sitt.  En av dem som var på møtet var hytteeier Per Bolstad og han skriver dette etter møtet:

"De eneste som var på møtet fra hytteeiere var Stue, Gjeraldstveit, Ingrid Skutle og undertegnede. Jeg har ikke sett noe møtereferat, men det ble delt ut noe informasjon på møtet.

I korte ordelag er dette det som ble presentert:

Det ble vist en del informasjon om selve mastene som skal monteres. Disse blir laget i komposittmateriale.

Alle mastene blir runde, bortsett fra ca. 6 stk. som blir noe forsterket og får en mangekantet form. Jeg mener de blir grønne med mørke traverser og isolatorer.

Det blir ca. 40% færre master alt i alt. Alle master blir løftet på plass med helikopter.

Gjennom selve hytteområdet mener jeg det blir det samme antall master som i dag.

Jeg hadde spesiell interesse i dette møtet, ettersom det første utkastet vi mottok, viste at vår hytte ville bli liggende innenfor byggeklausuleringsbeltet. Jeg har tidligere kontaktet BKK og bedt om at de måtte gå for en midtlinjeløsning, slik at belastningen fordeles mellom de berørte. Dette har de hørt på, slik at traseen fra oss og mot Voss, blir skjøvet noen meter mot øst. Således blir ingen hytter liggende innenfor byggeklausuleringsbeltet.

Mellom vår hytte og Stue/Gjeraldstveit, går eksisterende kraftlinje i en slik høyde, at når de sitter utenfor sine hytter, så ser de rett inn i kraftlinjen. De klarte på møtet å få hevet mastehøyden på 2 master med 3m, slik at de nå vil se under den nye kraftlinjen når den kommer.

Utover dette, var det ingen kommentarer knyttet direkte mot linjen gjennom hytteområdet.

Det blir satt opp flere riggerplasser, hvorfra helikoptrene vil fly inn master og materiell. På vår side blir vinterparkeringen benyttet.

BKK ønsker å starte opp i sommer og linjen blir revet og bygget opp igjen fra Granvin mot Voss. De var usikre på hvor langt de ville komme før vinteren, men hele linjen skal være ferdig oppgradert i løpet av 2015.

Planen er at linjen skal være i drift i vinterhalvåret 2014/2015. Det vil si at den delen som blir revet skal bygges opp igjen og kobles opp mot eksisterende linje frem til våren, når siste del av linjen skal ferdigstilles.

Prosjektleder hos BKK er Jan Reime

Informasjon om prosjektet finner du her:  http://www.bkk.no/om_oss/anlegg-utbygging/Kraftnett/voss-granvin/ "

 

Hege C. Lindqvist 16.02.2014