Ved Svelgane onsdag den 18. november 2009

 

Oppslag i avisa Hordaland