Referat årsmøte Stuaset – Holo velforrening 2007

 

1.     Årning ved formann Kari Herland

2.     Valg av ordstyrer : - Arne 

3.     Valg av referent : Gitte Kloster

4.     Valg av representanter til å underskrive protokoll : Torsand og Tollefsen

 

5.     Indre Hordaland Miljøverk.:

 

Brev fra styret januar-07 med innvitasjon til å komme på årsmøte og redgjøre for den nye ordningen.   Flatlandsmo møtte for IHM.

IHM har kontorer på Flatlandsmo.

Tvungen renovasjon. Dette er bestemt av miljødepartemanget og det er kommunene som er pålagt ansvaret med ordningen.  Laget kan ikke reservere seg fra ordningen.

IHM`styre bestemte at gebyrene skulle diffrensieres for hytter.

Deles inn i 3 sattser utfra størrelsen på hytten.

Satts 1 betaler 25% av det en vanlig husholdning betaler, satts 2 45 % og satts 3 70 % .  (vanlig husholdning på Voss betaler kr. 2044,-) 

Sattsene har ulike kriterier : størrelse på hytten, om det er veg frem , om de har strøm. Satts 1 opp til 49 m2, satts 2 50 – 79 m2, satts 3 80-120 m2.

Denne ordningen skulle gjelde fra 010107. Kommunen tok da med alle hyttene på Voss, også hytter som før ikke hadde hatt renovasjon i regi av kommunen.   Det er  ca 4.500 hytter i Voss.

Påfallende mange hytter kom ut med satts 3.

Stor pågang av ”klager” til IHM om uromelig høy betaling osv.

Flatlandsmo sa at styret skulle se på sattsene en gang til.  Det blir endring i sattsene  - føre til at flere enn i dag vil få lavere betaling. Nytt brev og ny innbetaling vil da bli sendt ut fra IHM

 

IHM har ingen umiddelbare planer om å endre på dagens ordning med hensyn til bossbuer og leveringspunkt. dvs. at vi fortsatt skal levere bosset bort i buene som står langs vegen.

Oddvar vil fortsatt tømme, men  er nå hyret inn til å gjøre jobben av IHM.

 

Flatlandsmo fikk honør for at han stilte på møte i ”Løvens hule”.

 

6.     Årsmeldingen – opplest og vedtatt

7.     Regnskap – opplest og godkjent

Revisors berettning opplest og tatt til etterretning.

     

8.     Valg :  Gunnar Skirbekk og Hege C. Lindquist valgt inn for 2 år. Jan Jansen valgt inn for 1 år.   (Kari Herland og Arne Faanessen har 1 år til av sin periode)

9.     Valgkommitee : Fru Kanestrøm valgt inn for 2 år.  (Gitte Kloster har 1 år igjen av sin periode).

Årsmøte gjorde følgende vedtak : avtroppende styremedlemmer blir automatisk ny valgkommitee.

 

10. Eventuelt .

Løypekjøring : styret oppfordres til å be om at løypekjøringen blir tatt litt mer alvorlig med hensyn til når det kjøres og hvor det kjøres.

 

Bredbånd i Voss : De som er intresert kan selv ta kontakt med Direct Connect – de har en på ca kr. 490 i etablering og kr. 390 pr mnd..

 

11. reguleringsplanen . Spørsmål vedr. vegen og planen.  Planen skal opp for formannskap og kommunestyret  til våren.