Bompengesaka

Brev sendt til Ordførar og gruppeleiarar i dei politiske partia i Voss Kommune den 26.11.2009.  Les brevet her.

 

Hege Lindqvist 06.12.2009

-------------------------------------------------------------------------------------