Plassering av bomstasjon - del 2

Daglig leder for Destinasjon Voss har fulgt opp styrets henvendelse og sendt brev til Statens vegvesen og styreleder i bompengeselskapet.

 

Styret ber videre om at både grunneigarlaget og vegnemda for Skamdalsvegen også sender
tilsvarende brev der man peker på de negative virkninger plasseringen av bomstasjonen vil få også for grunneiere, stølseiere og vossinger som bruker dette innenbygs-området i næring og til rekreasjon. Avisa Hordaland hadde ny omtale på lørdag, og der var det lite som tydet på at Statens vegvesen var villig til å se på annen plassering. Men byråkrater har måttet gi seg før - her gjelder bare å stå på!

 

Hege Lindqvist 23.03.2009