Skamdalsvegen

Vi har fått en rekkehenvendelser fra medlemmer vedr vedlikeholdsarbeid og parkering. Her har det nok gåttnoe raskt i svingene for vegstyret, og vi har i sakens anledning sendt dem et brev som du finner på her

 

Hilsen

Arne T. Faannessen

 

 

Hege Lindqvist 09.09.2009