Artikkel 2.7.2010.

Bomstasjon Svelgane

Velforeningen og Grunneigarlaget har mottatt svar Kommunen på brevet vi sendte til dem den 27.4.2010 angående plassering av bompengestasjon samt spørsmål vedrørende bompengefritak for alle med eiendom i området.  Svaret vi fikk kan du lese her -> Brev fra ordfører. Velforeningen sammen med Grunneigarlaget har sendt et motsvar til Kommunen, dette brevet fnner du her -> Brev til kommunen.

 

Hege C. Lindqvist 02.07.2010