Protestbrev Kraftlinje Sima Samnanger

Velforeningens styre har idag sendt et klagebrev til Olje-og Energidepartementet.  Les brevet her. 

 

Hege C. Lindqvist 02.08.2010