Styret i velforeningen protesterer mot øking av vedlikeholdsavgiften for Skamdalsvegen

 

Styret har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser etter at vi før helgen mottok 2 fakturaer hver på kr. 500= kr 1000 for sommer og vintervedlikehold med forfall 31.05.2010. I fjor betalte vi kr. 800 (kr. 500 for vinter- etter at brøytekostnadene steg med kr 100; kr. 300 for sommervedlikehold med forfall 02.07.2009.)

Styret har sendt to brev om saken til vegstyret- senest i dag- der vi protesterer mot økingen av sommervedlikeholds-avgiften og mot at vegstyret ikke har behandlet saken korrekt. Les brevet her.

Den enkelte hytteeier må selv vurdere hva man vil gjøre - men styret i velforeningen ser ingen grunn til å betale mer enn kr. 300 + kr 500 på det nåværende tidspunkt.

Hilsen styret
 

Hege Lindqvist 25.05.2010