Velforeningens årsmøte 2011

 

Medlemmene innkalles herved til Årsmøte mandag 28.03. 2011 kl 1900 på Slåtthaug v.g. skole. På dagsorden står 1) Årsmelding, 2) Regnskap, 3) Valg og 4) Innkomne saker.  Her finner du Årsmelding for 2010 og Regnskap 2010. Årsmelding er også sendt elektronisk til dere som vi har mailadressen til og på papir i vanlig postgang til alle dere andre;-)

 

Vel møtt på Årsmøtet!

 

Hege C. Lindqvist 16.03.2010