Protestbrev sendt - vedr planer om inngrep i vernede vassdrag i Stuaset området

Styret har sendt et brev til Hardanger Energi hvor vi klart gir uttrykk for vår mening ift planene som vi har fått kjennskap til at de arbeider med.  I hovedsak så går det ut på at de planlegger å demme opp Grønlivatn, installere en pumpestasjon for å få overført vann (via tunnel) fra Grønli til Svartatjønn og derfra videre til Krokavatn.  De vurderer også å inkludere Langsetvatn i planene. Dette for å øke vannvolumene gjennom kraftverket i Folkedal som er under ferdigstillelse. Lignende planer har vært oppe før på 80-tallet og ble den gangen heldigvis skrinlagt.  Les brevet vårt her.

 

Hege C. Lindqvist 19.06.2013