KLAGE - Oppgradering av kraftledningen Granvin - Voss

 

I sommerferien fikk Velforeningens formann brev fra NVE feilaktig adressert til ”Velforeningen for Stuaneset hytteområde” datert 05. JUL 2010 med tre ukers klagefrist! Styrets formann har fulgt opp saken og det er blitt sendt et klagebrev til Olje- og Energidepartementet v/ NVE den 16. juli.  Brevet kan du lese her.  Vi har tidligere sendt brev i denne saken til BKK NETT AS den 30.05.2009.  Kopi av dette brevet kan du lese her.  Styret foreslo den gang alternativ trase for den oppgraderte kraftlinjen.  Se kopi av kart her.

 

Hege C. Lindqvist 03.08.2010