Vossapakken - Vi har fått svar fra Statens Vegvesen

 

Hei. Så har vi fått svar fra Statens vegvesen hva gjelder vår klage på bompenge-takstene. Svaret er gitt som en innstilling til Samf.deptet (Vegdirektoratet). Brevet er datert 6. januar og ble mottatt her 13. med en to ukers frist dersom vi har kommentarer - og det har vi jo! LES SVAR FRA SVV HER

 

Styret i velforeningen har sendt svar til både Vegdirektoratet og til Samferdselsdepartementet.  Vår klage fastholdes ettersom den oppgitte begrunnelse fra Vegdirektoratet og Statens Vegvesen er påviselig feil. Kopi er sendt til formannen i Stortingets samferdselskomité og saksordføreren i Stortinget.  LES BREV HER.


 

Her kan du også lese vår uttalelse vedr. Vossapakken SVVs innstilling til vår klage på takstvedtaket.  LES BREV SAMF DEPTET HER.

 

 

Hege C. Lindqvist 21.01.2011